o nás jak hrát programátorská dokumentace download
 

main.cpp

uloziste.h

jidlo.h

cinnosti.h

prikazy.h

mraveniste.h

typy.h

Popis dědění vlastností mezi moduly

uloziste.h  
     
  jidlo.h  
   
 
  cinnosti.h   prikazy.h
     
 
  mraveniste.h   typy.h
     

Hlavní smyčka programu

V hlavní smyčce se přečte řádek příkazu a rozhodne se, co se bude vykonávat. Pokud je nalezen známý příkaz, nastaví se status smyčky na pozdější vykonání příkazu. Pokud se nalezne příkaz pro mravence, tak se spustí. Protože může řádek obsahovat více příkazů oddělených | je pro každý příkaz vytvořeno vyhodnocení a případné spuštění. Následující část hlavní smyčky spustí příkazy na pozadí a spustí příkazy, které jsou udány ve statusu. Pokud je status 0, program končí