Převážně softwarová tvorba

Open-Source SCPI / IEEE 488.2 Parser library

18. 11. 2012 15:23

SCPI / IEEE 488.2 Parser library is low footprint parser library for SCPI commands.

Main features are:

  • expandable – define new command and its callback in one line. No duplicate informations.
  • open source – Simplified BSD license
  • basic IEEE 488.2 implemen­tation
  • basic mandatory SCPI commands implementation

Source: https://github.com/…/scpi-parser

[Více →]

Úprava RC soupravy CADET 4

13. 9. 2013 11:51

Jsem úplný začátečník s RC letadly a tak jsem musel řešit situaci, jak se jednoduše naučit létat. Koupil jsem si školní model Beta 1400, ke které je přibalena vysílačka CADET 4 (Protokol V3). Vysílačku jsem rozebral a doplnil o potřebné části pro připojení k simulátoru. Vysílačka po úpravách dále bez problémů plní svoji původní funkci.

[Více →]

Serial port capture to PCAP

24. 3. 2017 13:48

This tool can capture serial port traffic and store all data in PCAP format. It is later possible to open it by Wireshark and analyze it.

This tool was created to capture Modbus/RTU on RS-485 but can be used to any other similar traffic.

It is available on my Github https://github.com/…7/SerialPCAP

[Více →]

Sleepy Cat IDE

12. 12. 2011 0:00

Při řešení grantu FRVŠ G1 2011/2011 pro podporu výuky mikroprocesorových systémů sme vytvořili platformu Sleepy Cat. Součástí této platformy je vývojové prostředí Sleepy Cat IDE a vývojová deska Sleepy Cat Kit.

Vývojové prostředí Sleepy Cat IDE je založeno na platformě NetBeans. Bylo upraveno pro potřeby vývoje aplikací pro mikrokontrolér s jádrem ARM. Obsahuje vývojové nástroje GNU Tools for ARM Embedded Processors, OpenOCD.

[Více →]

Embedded Linux v kameře Jablocom EYE-02

25. 5. 2009 20:57

Vytvořil jsem port operačního systému Linux na kameru EYE-02 od firmy JabloCOM. Pro vytvoření kompletního systému pro nové zařízení jsem prošel několik kroků. První krok je vytvoření nebo získání nástrojů pro vytváření aplikací pro danou architekturu. Následně jsem upravil a nakonfiguroval jádro a pomocí těchto nástrojů jsem jej přeložil. Následovala část přeložení zbývajících programů a příprava souborového systému. Inicializaci systému jsem provedl pomocí vlastního bootloaderu, který z paměťové karty načetl binární obraz jádra a spustil ho.

[Více →]

Automatická prezentace ve vitríně pomocí Linuxu

1. 3. 2012 11:15

Ve škole jsme řešili možnost prezentačního počítače, který automaticky pouští zvolenou prezentaci pořád dokola. Výsledek je nakonec realizován pomocí distribuce Tiny Core Linux a prohlížeče XPDF.

[Více →]

Gentoo Linux

2. 3. 2008 0:00

Nejsem v tomto ohledu moc produktivní, takže je tu spíš několik sebraných patchů a k nim ebuild a nebo i vlastní jednoduché úpravy.

[Více →]

Intel HEX parser

16. 9. 2012 0:00

Easy to use parser of Intel HEX files. Project is separated in two main files. The parser itself and dataListener. DataListener's met­hod data is called every time new line data line is parsered. DataListener's met­hod eof is called once at the end of file. Only „Data record“, „End Of File record“ and „Extended Linear Address Record“ are currently implemented.

Demo of DataListener is included. It converts file Application.hex to Application.bin according to selected memory range.

License: BSD 2-Clause

Source: https://github.com/…elhex-parser

[Více →]

Spořič/Šetřič obrazovky (screensaver) - Hodiny

5. 11. 2013 15:12

Hodiny (Clock)
This screensaver is clone of kclock.kss originally created by Melchior Franz from KDE. It is written from scratch without any code from original project because it is written in Delphi. This release is only in Czech localization.

Download

Hodiny Stažení

Jedná se o klon kclock.kss, jehož původním autorem je Melchior Franz z KDE.

[Více →]

Spořič obrazovky Elekon/Mobatime

5. 7. 2016 18:28

Spořič obrazovky s tématem digitálních hodin se sekundovým kruhem DA.

Stažení instalátoru Instalátor v1.0

[Více →]

STM32 HSE oscillator stability problem

2. 5. 2017 7:54

I have implemented support for Precise Time Protocol in STM32 and it still performed bad. After some investigation, I have descovered stability problems of HSE.

[Více →]

Caesarův kodér

25. 12. 2005 14:06

Program slouží ke kódování a dekódovaní krátkých zpráv. Je založen na velice jednoduchém principu Caesarova kódování Jde o jednoduchou substituční šifru, která vznikne posunem abeced vzájemně pod sebou.

[Více →]

Kočkeso - Pexeso (windows a linux)

2. 3. 2008 0:00

Semestrální páce na předmět X36API – super předmět, kde když chcete, tak se můžete i něco zajímavého dozvědět, což u mnohých předmětů nebývá zvykem. Na druhou stranu, pokud prošvihnete odevzdávání semestrálek, tak máte docela průšvih a zaděláno na zářijový termín zápočtu.

používá knihovnu GTK lze zkompilovat pro linux i windows

[Více →]

MTK

2. 3. 2008 0:00

Stále nespokojený bastlíř…

Program pro komunikaci s bootloadrem na procesorech '51 od Maxim/Dallas semiconductor.

[Více →]

Použití USB-GPIB převodníku v Linuxu

16. 3. 2010 17:37

Provozování zařízení komunikujících přes sběrnici GPIB je v Linuxu možné a to dokonce s využitím pouze Open Source.

[Více →]

Převodník Texy! → LaTeX

18. 8. 2007 15:40

DEMO převodníku můžete vyzkoušet na stránce http://texy2latex.jaybee.cz/, kde jsem rozběhal poslední verzi. Protože pan David Grudl zvýšil zpětným odkazem návštěvnost mých stránek na dvojnásobek :D , musím se trochu zasnažit. Vytvořil jsem demostránky, abych dokázal, že to opravdu funguje.

[Více →]

Textová hra mraveniště

2. 3. 2008 0:00

Moje semestrální práce z programování v jazyce C++ je jednoduchá textová hra Mraveniště kterou si můžete také vyzkoušet.

[Více →]

Vývoj software s CodeBlocks pro procesor STM32

31. 3. 2010 18:30

Dlouho jsem řešil problém, jak úspěšně programovat a ladit na procesoru STM32F107 s jádrem Cortex-M3. Nakonec začala fungovat varianta s prostředím Code::Blocks + OpenOCD + Amontek Jtagkey. Vše je názorně ukázáno v demonstračním projketu, který si můžete stáhnout na konci stránky.

[Více →]

Zakódovaný obrázek

25. 12. 2005 13:21

Zadání bylo jednoduché, dekódovat následující obrázek. Čísla udávají, kolik je v daném sloupci/řádku černých políček. Pokud je těchto skupin několik, je vypsáno více čísel pro daný sloupec/řádek.

  3 4 1 1 5 2
1            
1,2            
2,2            
 4            
1,1            
1,1            
  3 4 1 1 5 2
1            
1,2            
2,2            
 4            
1,1            
1,1            

[Více →]

Hromadná oprava importů v céčkových zdrojácích

6. 4. 2010 12:14

Pokud někdy potřebujete upravovat nějaký projekt psaný ve windows na unixovém systému, narazíte na problém s názvy souborů. Pokud totiž vývojáři nedodržují skutečná jména souborů (malá/velká písmena), tak takový import na unixovém systému selže.

Pokud je například ve zdrojáku napsáno

#include "Funkce.h"

ale soubor se ve skutečnosti jmenuje funkce.h, musíte příslušný řádek s include opravit.

Navíc, pokud se v původních zdrojácích objevuje import z jiného adresáře

#include "include\Funkce.h"

nastává další problém s lomítkem v cestě.

[Více →]

XML schema pro Jednodtný Systém Dopravních Informací JSDI

6. 4. 2011 19:42

Vytvořil jsem XML schema pro parsování dokumentů z JSDI (Jednotný Systém Dopravních Informací). Vše vychází z volně dostupného dokumentu Rozhrani_DDR_v3_2_­4.pdf

XML Schema je vydáno pod 2 klauzulovou BSD licencí, takže je možné i jeho komerční využití bez nutnosti cokoli zveřejňovat. Pouze informace o copyrightu nesmí být ze souboru odstraněna, pokud by bylo schema distribuováno spolu s cílovou aplikací.

Schema není úplně kompletní z pohledu validování všech vstupních hodnot, takže je možné, že s ním projdou i hodnoty, které nejsou ve specifikaci výslovně vyjmenované. Schema vzniklo v reakci na neschopnost správců JSDI nějak technicky zdokumentovat jejich rozhraní.

Výpočet povrchu vrchlíku rotačního elipsoidu

14. 6. 2010 16:59

Výpočet povrchu vrchlíku elipsoidu není tak triviální, jako výpočet povrchu vrchlíku koule. Proto muselo být učiněno několik zjednodušení. Následující odvození funguje jen pro rotační elipsoid, který je zploštělý v ose rotace.

[Více →]

Severovýchod Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2 Text to HTML converter and formatter Jay Bee simple CMS