Software

Embedded Linux v kameře Jablocom EYE-02

25. 5. 2009 20:57

Vytvořil jsem port operačního systému Linux na kameru EYE-02 od firmy JabloCOM. Pro vytvoření kompletního systému pro nové zařízení jsem prošel několik kroků. První krok je vytvoření nebo získání nástrojů pro vytváření aplikací pro danou architekturu. Následně jsem upravil a nakonfiguroval jádro a pomocí těchto nástrojů jsem jej přeložil. Následovala část přeložení zbývajících programů a příprava souborového systému. Inicializaci systému jsem provedl pomocí vlastního bootloaderu, který z paměťové karty načetl binární obraz jádra a spustil ho.

Použité zdroje:

http://www.linux4sam.org
http://free-electrons.com
http://maxim.org.za/at91_26.html
http://www.gentoo.org/…se/embedded/

Vývojové nástroje

25. 5. 2009 20:03

Projekt GNU zaštiťuje veškeré nástroje pro vývoj aplikací pro procesory ARM. Jako první je nutné zvolit si knihovnu jazyka C, kterou budu používat. Dále je nutné vytvořit nástroje sloužící pro práci s binárními soubory. Následuje vytvoření samotného kompilátoru pro procesor ARM a celý proces přípravy je ukončen kompilací knihovny jazyka C.

[Více →]

Bootloader

25. 5. 2009 20:57

Skládá se z několika hlavních částí

  • načítání dat z MMC karty (sdcard.c)
  • práce s debugovacím sériovým portem (board.c)
  • nastavení procesoru (MMU, cache) (hw.c)
  • nastavení GPIO (rozsvícení LED) (board.c)
  • struktury pro nastavení parametrů kernelu (atag.c)
  • načtení tabulky oddílů (partition.c)
  • vlastní bootloader – řízení načtení, spuštění a předání parametrů (main.c)

[Více →]

Linux Kernel

25. 5. 2009 20:57

Jádro Linuxu je již připraveno pro procesory ARM, ale není předpřipraveno pro konkrétní zapojení různých zařízení. Je proto nutne vytvořit vlastní definici desky.

[Více →]

Kořenový adresář

25. 5. 2009 20:57

Pro kompletní funkci je potřeba připravit souborový systém, na kterém se nacházejí další podpůrné aplikace. K sestavení všech aplikací jsem použil systém portage z Gentoo. Jako základ systému jsem zvolil aplikaci busybox, která zahrnuje mnoho užitečných utilit.

[Více →]

Severovýchod Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2 Text to HTML converter and formatter Jay Bee simple CMS