SoftwareEmbedded Linux v kameře Jablocom EYE-02

Linux Kernel

Jádro Linuxu je již připraveno pro procesory ARM, ale není předpřipraveno pro konkrétní zapojení různých zařízení. Je proto nutne vytvořit vlastní definici desky.

Nejpodobnější zapojení ke kameře EYE-02 byl vývojový kit pro procesor AT91SAM9260. Z definice této desky jsem vycházel a vytvořil jsem vlastní definici pro kameru s jádrem 2.6.29.

arch/arm/mach-at91/board-eye02.c

Dále jsem zaregistroval novou desku EYE-02 na internetových stránkách projektu Linuxu pro ARM, takže od verze jádra 2.6.28 je tato definice již v hlavní větvi jádra. Desce EYE-02 bylo přiřazeno číslo 1887.

arch/arm/tools/mach-types

Po vytvoření souboru desky s definicí všech připojených periferií jsem jádro nakonfiguroval a zkompiloval. Výsledný obraz je uložen v souboru arch/arm/boot/zImage. Tento soubor je pomocí bootloaderu načten do paměti RAM. V souboru zImage je zkomprimovaný obraz jádra. Jádro se po spuštění samo dekomprimuje.

Přiložené soubory:

Autor WWW
Titulek
Číslo stojedna  
Severovýchod Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2 Text to HTML converter and formatter Jay Bee simple CMS